پیشنهاد مناسب برای کسب‌و‌کار خود را انتخاب کنید

پلن‌های پیشنهادی خدمات روابط عمومی رپورتاپ

پایه

۴.۲۰۰.۰۰۰تومان
ماهیانه

پوشش خبر |  ۳ مورد
انتشار یادداشت  | ۱ مورد
گزارش خبری |  ۱ مورد
مصاحبه با مدیران  |  ندارد

اقتصادی

۷.۹۰۰.۰۰۰تومان
ماهیانه

پوشش خبر |  ۵ مورد
انتشار یادداشت  | ۲ مورد
گزارش خبری |  ۲ مورد
مصاحبه با مدیران  |  ۱ مورد

حرفه‌ای

۱۱.۶۰۰.۰۰۰تومان
ماهیانه

پوشش خبر |  ۷ مورد
انتشار یادداشت  | ۳ مورد
گزارش خبری |  ۳ مورد
مصاحبه با مدیران  |  ۲ مورد

سفارشی

~
ماهیانه

پیشنهاد ما به سازمان‌ها و شرکت‌هایی که قصد همکاری بیشتری با رپورتاپ دارند پس از ثبت درخواست بصورت سفارشی برآورد می‌شود

اخبار شما در این رسانه‌‌ها پوشش داده خواهد شد

اخباری که ما از شما تهیه می‌کنیم و تعداد آن در جدول قیمت‌های بالا ذکر شده است، در رسانه‌هایی که با رپورتاپ همکاری می‌کنند بنا بر همخوانی خبر و رسانه و در نظر گرفتن تنوع منتشر خواهد شد

افکارنیوز

پارس نیوز

رسالت نیوز

فردا نیوز

مثلث آنلاین

نامه نیوز

صبح نو

پول نیوز

شما نیوز

ایلنا

انصاف نیوز

آفتاب آنلاین

دانا

بهار نیوز

مستقل آنلاین

وانا نیوز

زوم تک

پول بانک

واضح

بازیگر آنلاین

مه شو

خانه فوتبال

بازار بورس

نشان

خبر روز

خبر آزاد

خوندنی

پیشنهاد ویژه

رستا

شماره یک

کافه دانش

بورس تایمز

بازیگر نیوز

امید نیوز

خبرنامه دانشجویان

۵۵ آنلاین